logotype

Lesní lokalita Staré (Pusté) Zámky ukrývá nejen ruiny strážního hradu Šember, ale také slovanské hradiště.

Jednalo se o jedno z nejstarších slovanských opevněných sídlišť v Čechách, vybudované na starším halštatském základě. Mohutné valy a příkopy jsou patrné dodnes.

Hradiště bylo zničeno v 9. století, zřejmě v rámci bojů mezi kmeny Přemyslovců a Zličanů.

 

Obecní kaple byla postavena svépomocí místních občanů v letech 2010-2011 v místech původní kaple, která se nedochovala.

Kaple byla požehnána úvalským farářem v září 2011, u příležitosti oslav 680 let obce.

Lázný potok, Šembera a Bušinec (Bušinecký potok) protékají katastrálním územím obce Doubravčice.

Ze soustavy rybníků pod obcí se nezachoval žádný.

Lesní lokalita Staré (Pusté) Zámky ukrývá nejen ruiny strážního hradu Šember, ale také slovanské hradiště.

Jednalo se o jedno z nejstarších slovanských opevněných sídlišť v Čechách, vybudované na starším halštatském základě. Mohutné valy a příkopy jsou patrné dodnes.

Hradiště bylo zničeno v 9. století, zřejmě v rámci bojů mezi kmeny Přemyslovců a Zličanů.

 

 .