logotype

 

Obecní kaple byla postavena svépomocí místních občanů v letech 2010-2011 v místech původní kaple, která se nedochovala.

Kaple byla požehnána úvalským farářem v září 2011, u příležitosti oslav 680 let obce.

Lesní lokalita Staré (Pusté) Zámky ukrývá nejen ruiny strážního hradu Šember, ale také slovanské hradiště.

Jednalo se o jedno z nejstarších slovanských opevněných sídlišť v Čechách, vybudované na starším halštatském základě. Mohutné valy a příkopy jsou patrné dodnes.

Hradiště bylo zničeno v 9. století, zřejmě v rámci bojů mezi kmeny Přemyslovců a Zličanů.

 

Obecní kaple byla postavena svépomocí místních občanů v letech 2010-2011 v místech původní kaple, která se nedochovala.

Kaple byla požehnána úvalským farářem v září 2011, u příležitosti oslav 680 let obce.

Lázný potok, Šembera a Bušinec (Bušinecký potok) protékají katastrálním územím obce Doubravčice.

Ze soustavy rybníků pod obcí se nezachoval žádný.

 

 .