logotype

Lázný potok, Šembera a Bušinec (Bušinecký potok) protékají katastrálním územím obce Doubravčice.

Ze soustavy rybníků pod obcí se nezachoval žádný.

Dub letní (Quercus robur)
je dominantní strom, stojící
na katastrální hranici obcí
Doubravčice a Masojedy.

Poblíž se nachází jednoduchý
krucifix z roku 1851.

 

 

 

 

Obecní kaple byla postavena svépomocí místních občanů v letech 2010-2011 v místech původní kaple, která se nedochovala.

Kaple byla požehnána úvalským farářem v září 2011, u příležitosti oslav 680 let obce.

 

Obecní kaple byla postavena svépomocí místních občanů v letech 2010-2011 v místech původní kaple, která se nedochovala.

Kaple byla požehnána úvalským farářem v září 2011, u příležitosti oslav 680 let obce.

 

 .