logotype
PDF Tisk Email

2013
Na jaře 2013 byly stromy zkontrolovány po zimě, příp. zastřiženy. V srpnu pak byla uskutečněna výměna či oprava okusů, doplněny chybějící štítky s jmény, na mnoha místech obnoveny kůly u stromů a proveden řez. Prořezána byla také proschlá vrba na cesta Osičiny a kontrola stromů proběhla také na cestě U hruštičky.
Adoptované ovocné stromy první zimu přežily poměrně v pořádku, odstraněno bylo pouhých 6 ks.
Lípy a kaštany v obci jsou v pořádku.

 


 

ADOPCE STROMŮ 2012

Shrnutí:
Adopce stromů 2012 proběhla ve dvou etapách. Na jaře 2012 byly vysazeny vzrostlé stromy na návsi u kapličky (4x lípa malolistá), u "hasičárny" (4x jírovec maďal) a na křižovatce Na Močidle (1x jírovec maďal). Stromy bylo možno "adoptovat" za částku 2 000,-Kč/ks. Během léta pak byla připravena druhá část projektu. Byly objednány ovocné stromky (Jiří Hruška - Zahradnictví a školka Velim), štítky tj. cedulky se jménem přispěvatele (David Buřič - Kovorytectví, Kolín), opěrné kůly připravil Vlasta Šindelář z Masojed. Polní cestu přes Osičiny znovuobnovili starosta obce Jaroslav Prkno a geodet Miroslav Pačes. K výsadbě 130 ks ovocných stromků (švestky a třešně) došlo v podzimním termínu - v sobotu 20.10.2012. Ovocné stromy byly nabízeny za 135,- Kč/ks; tato částka prokryla nákup stromku a ochrany proti okusu. V době výsadby byly již všechny stromky rozebrány. Výsadby se zúčastnili i ti, kteří žádný ze stromů "neadoptovali". Dvanácti stromky byla doplněna i polní cesta U hruštičky (přes pole k dubu letnímu směr Masojedy), kde byly některé stromky loni poškozeny zvěří a zemědělskou technikou.

Všem,
kteří se zasloužili o obnovu polních cest Osičiny a U hruštičky a o výsadbu vzrostlých stromů v obci 

D  Ě  K  U  J  E  M  E !V říjnu 2012 jsme umístili štítky ke stromům a v listopadu předali část Adopčních listin. Ostatní jsou k vyzvednutí v kanceláři místního OÚ.
Projekt Adopce stromů 2012 bude popsán také v kronice obce za rok 2012 s uvedením přispěvovatelů, dobrovolníků a doplněn několika fotografiemi.
Krátký příspěvek o Adopci stromů 2012 naleznete také v Obecním zpravodaji č. 22 (listopad 2012 - únor 2013).

 

 


Aktualizováno Pátek, 06 Září 2013 05:52